Čo je vnímanie?

22. června 2010 v 20:56 | Lelka:) |  Vnímanie
Vnímanie (iné názvy: zmyslové vnímanie, percepcia, percipovanie) je nadobúdanie vnemov vo vedomí prostredníctvom zmyslov; psychický poznávací proces, utváranie sa vnemu pri odzrkadľovaní sa objektov, javov a procesov vonkajšieho sveta a vnútorného sveta vo vedomí prostrednictvom zmyslových orgánov. Vnímanie je prirodzená analyticko- syntetická činnosť centrálnej nervovej sústavy pri usporadúvaní, štrukturovaní jednotlivých pocitov do zmysluplných útvarov. Vnímanie je subjektivne poznávanie reality, nie je to však proces pasívny. Vnímanie existuje vo vzájomnej spätosti s pociťovaním, bez ktorého nemôže existovať. Nemáme možnosť pociťovať, vidieť len zelenú farbu, alebo zeleň ako takú. Vždy je niečo zelené. Okolité predmety a javy percipujeme ako celky. Vnímanie závisí od predchádzajúcich poznatkov a skúseností. Čím väčšie skúsenosti a poznatky má človek o objektoch, ktoré vníma, tým pestrejší a bohatší je obsah jeho vnemov. Vnímanie závisí od vrodených daností organizmu. Vnemy zdravého človeka sú kvalitatívne dokonalejšie ako vnemy zmyslovo a psychicky znevýhodneného jednotlivca. Vnímanie závisí aj od aktivácie a motivácie vnímajúceho človeka, od jeho potrieb, záujmov a postojov. Na základe percepčnej funkcie zmyslových orgánov a analyticko-syntetickej činnosti mozgovej kôry rozoznávame viacero druhov vnímania. Druhy vnímania: Základné druhy vnímania: 1. vnímanie tvaru - vnímanie formy a veľkosti vnímaných objektov 2. vnímanie priestoru - vnímanie priestorových vzťahov vnímaných objektov 3. vnímanie hĺbky (vzdialenosti) - uskutočňuje sa predovšetkým akomodáciou šošovky, ktorá zostruje obraz predmetov na sietnici 4. vnímanie pohybu - uskutočňuje sa predovšetkým zrakom, ale aj sluchom 5. vnímanie času - zakladá sa na skúsenosti a v ontogenéze sa vyvíja najneskôr 6. medziosobné (sociálne) vnímanie - vnímanie iných ľudí, s ktorými vstupujeme do sociálnych situácií; presnosť tohto druhu vnímania ovplyvňujú: - povaha interakcie medzi vnímajúcim a vnímaným - všeobecná zameranosť vnímajúceho - súkromná teória osobnosti - schopnosť vnímajúceho - projekcia - stereotypy medziosobného vnímania - poradie vnímaných informácií a ich množstvo - charakteristika vnímaného - vnímané prívlastky - halóefekt - popularita alebo nepopularita vnímaného Individuálne rozdiely pri vnímaní a pozorovaní Psychologické rozbory vyčlenili nasledujúce typy vnímania a pozorovania: 1. analytický typ - sklon rozložiť vnímané predmety a javy na časti, detaily a zamerať sa predovšetkým na ich vnímanie a pozorovanie; snaha o preniknutie do všetkých podrobností 2. syntetický typ - sklon odrážať vnímané a pozorované predmety a javy vcelku, nepripisovanie významu detailu; tendencia odrážať predmety a javy v zovšeobecnenej podobe 3. analyticko-syntetický typ - sklon vnímané a pozorované predmety a javy rozčleniť na časti, ale tieto časti vnímať v rámci celku 4. emocionálny typ - sklon pri vnímaní a pozorovaní predmetov a javov nezacieľovať sa na správnosť ich odrazu, pochopenie ich zmyslu, ale na vlastné prežívanie, na svoje city
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama